Enquête onder gemeenten 

 

Medio september 2016 ontvingen 370 gemeenten een enquête over hoe het gaat met de inzameling van drankenkartons. Namens 123 gemeenten (ofwel 31% van alle Nederlandse gemeenten) hebben we een reactie ontvangen.

Zie hier de belangrijkste resultaten.