Meer informatie

Over drankenkartons:  
www.beveragecarton.eu    ACE (Europese koepel van producenten van drankenkartons)
www.pmdgemeente.nl Alles over PMD inzameling en recycling
   
Kennis over afval en verpakkingen:  
www.kidv.nl Kennisinstituut duurzaam verpakken
www.prn.nl   Stichting PRN - Nederlandse papier- en kartonketen
www.nvc.nl Nederlands verpakkingscentrum 
   
Overheid en beleid:  
www.nvrd.nl Koninklijke vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD)
www.vng.nl Vereniging van Nederlandse Gemeenten
www.wastematters.eu Waste Matters
www.afvalfondsverpakkingen.nl Afvalfondsverpakkingen
http://www.nedvang.nl Nedvang
   
Recycling:  
www.recyclingnetwerk.nl Recyclingnetwerk
www.brbs.nl Branchevereniging recyclingbedrijven
   
Consumenten informatie over afval en recycling:  
www.nederlandschoon.nl Stiching Nederland Schoon
www.afvalscheidingswijzer.nl Afvalscheidingswijzer
www.milieucentraal.nl Milieucentraal