Waarom inzameling van drankenkartons in uw gemeente? 

Drankenkartons zijn een kwalitatief goed te recyclen verpakking. Door drankenkartons gescheiden in te zamelen kunt u de hoeveelheid restafval in uw gemeente omlaag brengen, en dat bespaart kosten. Tegelijkertijd biedt u extra service aan uw inwoners en geeft u hen de kans een bijdrage te leveren aan een beter milieu. De overheid heeft als doel gesteld de hoeveelheid afval die wordt gestort en verbrand binnen 10 jaar te halveren. Het scheiden van drankenkartons draagt hier aan bij en levert waardevolle grondstoffen op voor nieuwe producten.

Als gemeente krijgt u een inzamelvergoeding voor drankenkartons van € 398 per ton als u een deelnemingsovereenkomst heeft met Nedvang en opgave doet van de ingezamelde en gerecyclede hoeveelheid drankenkartons in Wastetool.

Staat uw gemeente er nog niet tussen? Neem dan contact met ons op.