Veel gestelde vragen 

Hier vindt u veelgestelde vragen over de recycling van drankenkartons en de lopende pilot om drankenkartons gescheiden in te zamelen. Heeft u als consument of als gemeente een brandende vraag? Neem gerust contact met ons op!

Voor gemeenten

Wat zijn de verschillende manieren om drankenkartoninzameling te organiseren in mijn gemeente?

Drankenkartons kunnen op diverse manieren worden ingezameld. Zo kan het via bronscheiding of nascheiding. Zie deze factsheet voor diverse inzamelmethoden in Nederland en de ervaringen van diverse gemeenten.

Wie helpen mij bij de inzameling van drankenkartons?

Afvalinzamelaars ondersteunen u bij het inzamelen van huishoudelijk afval. Zij doen de op- en overslag en zorgen dat de drankenkartons gescheiden worden aangeleverd aan een recyclingfabriek. De online afvalgids geeft een overzicht van Nederlandse inzamelbedrijven.

Welke vergoeding krijg ik als gemeente voor de inzameling van drankenkartons?

Als gemeente krijgt u een inzamelvergoeding voor drankenkartons van € 398 per ton als u een deelnemingsovereenkomst heeft met Nedvang en opgave doet van de ingezamelde en gerecyclede hoeveelheid drankenkartons in Wastetool. Voor meer informatie zie www.nedvang.nl.

Wat is de te verwachten hoeveelheid ingezamelde drankenkartons?

Jaarlijks komt 70.000 ton drankenkartons op de Nederlandse markt. De inzamelrespons kan variëren, afhankelijk van de inzamelmethode en het aantal jaren dat de inzameling loopt. De ervaring uit andere landen leert dat een huis-aan-huis inzameling na een aantal jaar een rendement van 70% kan opleveren. Een brengsysteem heeft een lagere opbrengst. Het gemiddelde inzamelpercentage in Europa bedraagt 44%.

Wat is de milieuwinst van het recyclen van drankenkartons?

Uit onderzoek van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) blijkt dat het gescheiden inzamelen en recyclen van drankenkartons een milieuwinst oplevert ten opzichte van verbranding. Aan deze pilot namen 37 gemeenten deel die via verschillende inzamelmethoden drankenkartons inzamelden. Zie hier het gehele onderzoek.

Hoe moeten drankenkartons worden ingezameld?

Voor een kwalitatieve en efficiënte inzameling is het belangrijk de inwoners duidelijk te informeren hoe een drankenkarton weg te gooien.

  • Na gebruik drankenkarton volledig leeg maken
  • Vervolgens drankenkarton plat vouwen
  • Dop terug op drankenkarton draaien
  • Drankenkarton in de daarvoor bestemde zak of bak verzamelen al naar gelang de inzamelmethode in de gemeente

Voor consumenten

Hoe moet ik een drankenkarton weggooien?

  • Na gebruik drankenkarton volledig leeg maken
  • Vervolgens drankenkarton plat vouwen
  • Dop terug op drankenkarton draaien
  • Drankenkarton in de daarvoor bestemde zak of bak verzamelen al naar gelang de inzamelmethode in de gemeente. (Kijk hier of uw gemeente meedoet.)

Welke gemeenten zamelen drankenkartons in?

Op deze plattegrond ziet u welke gemeenten op dit moment drankenkartons gescheiden inzamelen of waar dat binnenkort kan. 

Wat gebeurt er met drankenkartons die bij het plastic, metaal of papier ingezameld worden?

Het gezamenlijk inzamelen met een andere stroom maakt het voor inwoners een stuk gemakkelijker. Na inzameling zijn deze verpakkingen eenvoudig van elkaar te scheiden in sorteercentra. Kijk hier voor meer informatie over de recycling van drankenkartons.

Zijn drankenkartons niet moeilijk te recyclen omdat ze een speciale beschermlaag hebben?

Drankenkartons zijn hoofdzakelijk gemaakt van karton en polyethyleen. Voor lang houdbare dranken die niet in de koelkast hoeven (zoals sappen) wordt ook een dun laagje aluminium toegevoegd. Deze materialen zijn gemakkelijk van elkaar te scheiden waarna ze afzonderlijk kunnen worden hergebruikt. De papiervezels vormen nieuwe grondstof voor andere papierproducten. Het aluminium kan worden gebruikt voor het maken van bijvoorbeeld potten en pannen. Het plastic wordt, al dan niet samen met het aluminium, verwerkt tot granulaat of ingezet als energiebron. In Europa wordt 44% van alle drankenkartons al succesvol gerecycled – in Duitsland en België worden percentages van 70% resp. 80% gehaald.

Is het recycling proces niet ingewikkeld?

De recycling van drankenkartons gebeurt in een aantal simpele stappen en is gebaseerd op het recyclingproces van oud papier. De drankenkartons gaan in een grote kuip of trommel die gevuld is met water en binnen 20 minuten zijn de vezels van elkaar losgeweekt, en tegelijkertijd ook van het plastic en aluminiumlaagje. De papierpulp is van hoge kwaliteit en kan nog tot wel zes keer worden hergebruikt voor nuttige producten en weer worden gerecycled. Zie hoe dit precies in zijn werk gaat in de video 'Recycling van drankkartons'.

Wat levert gescheiden inzameling eigenlijk op?

Drankenkartons bestaan voor het grootste deel uit karton (75% - 80%), een dun kunststoflaagje aan de binnen- en buitenzijde en soms, voor lang houdbare producten zoals vruchtensappen, ook een dun laagje aluminium. Dit zijn allemaal waardevolle materialen, die na hun leven in een drankenkarton weer kunnen dienen als grondstof voor andere producten. Op deze manier zijn er minder bomen nodig voor het maken van papier, minder olie voor het maken van plastic en minder erts voor het maken van aluminium. Dit past binnen een circulaire economie waarin afval weer grondstof wordt. Het KIDV heeft berekend wat de milieuwinst van het recyclen van drankenkartons is ten opzichte van verbranden in een verbrandingsinstallatie.

Wat kost gescheiden inzameling en recycling?

Er zijn verschillende manieren om de inzameling te organiseren, bijvoorbeeld een apart systeem voor drankenkartons of juist samen met kunststof of oud papier. Afhankelijk van de lokale situatie kan de voorkeur naar de ene of de andere werkwijze uitgaan, en zijn de kosten verschillend. De vrijkomende grondstoffen kunnen geld opleveren, en er wordt bespaard op de inzameling en verwerking van restafval. Voor Nederland is de best beschikbare inschatting te vinden in een rapport van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.