Trends

Stichting HEDRA volgt de berichtgeving over de inzameling en recycling van drankenkartons op de voet. De afgelopen maanden hebben we een aantal positieve trends zien opkomen als het gaat om de inzameling van drankenkartons in Nederland. Zo zijn diverse gemeenten overgegaan op omgekeerd inzamelen, hebben de eerste gemeenten de VANG-HHA doelstellingen behaald en worden steeds meer burgers beloond voor het gescheiden inzamelen van hun afval. Verder zien steeds meer scholen heil in het scheiden van afval en pakken dit samen met hun leerlingen op.

Omgekeerd inzamelen

We zien dat steeds meer gemeenten de inzameling van drankenkartons makkelijker maken voor hun inwoners door P(M)D-afval aan huis te laten ophalen. Tegelijkertijd wordt dit bij restafval steeds minder gedaan. Inwoners moeten vaker naar een ondergrondse container in de buurt om hun restafval weg te brengen, soms tegen extra kosten. Op deze manier stimuleren gemeenten de gescheiden inzameling van afval onder hun inwoners.   

Behalen van de VANG-HHA doelstellingen

Er zijn gemeenten, zoals Woudenberg en Best, waar het afval zo goed gescheiden wordt dat de landelijke VANG-HHA doelstellingen voor 2020 in 2017 al behaald zijn. Uit de berichtgeving van deze gemeenten blijkt dat de gescheiden inzameling van PMD een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan dit mooie resultaat. Er blijft zo immers minder restafval over.

Gescheiden inzamelen loont

We zien dat gemeenten het hebben van restafval steeds minder aantrekkelijk maken voor inwoners door hier kosten aan te verbinden. Zo moeten inwoners van de gemeente Cuijk hun restafval aanbieden in een tariefzak. Mede door de succesvolle inzameling van PMD is de hoeveelheid restafval in 2017 met 25 procent afgenomen in de gemeente Cuijk, naar gemiddeld 33,5 kg restafval per inwoner. Dat is goed nieuws voor de portemonnee van inwoners, die hoeven immers minder tariefzakken aan te schaffen.

In de gemeente Gouda is op 1 januari 2018 ‘Afval scheiden Loont’ van start gegaan. Inwoners die hun afval goed scheiden gaan door dit systeem minder betalen. Om het scheiden van afval te stimuleren heeft de gemeente de standaard afvalstoffenheffing verlaagd en betalen de inwoners van Gouda nu een bedrag per keer dat zij restafval aanbieden. Het aanbieden van gescheiden afval wordt betaald uit de vaste heffing.

Afval scheiden op scholen

We zien dat steeds meer scholen afval gaan scheiden en hun leerlingen hier actief bij betrekken door leuke projecten te organiseren. Gemeenten spelen soms ook een rol in deze positieve ontwikkeling. De afgelopen tijd zijn bijvoorbeeld alle scholen in de gemeente Berg en Dal en diverse scholen in Lopik en Alblasserdam begonnen met het scheiden van afval.

Eerder begonnen de leerlingen van de zeventien basisscholen in Zeist al spelenderwijs met afval scheiden. Karel Kraai, De Scheidlijster, nam hierbij de jongste leerlingen aan de hand. Ook drie basisscholen in De Ronde Venen zijn afgelopen jaar een pilot gestart voor een afvalvrije school.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht