Positieve stemming onder gemeenten over inzameling drankenkartons

De inzameling van drankenkartons is een groot succes in Nederland. Nagenoeg alle gemeenten zamelen tegenwoordig drankenkartons in. Zij zijn over het algemeen tevreden over de inzamelrespons, de kwaliteit van het ingezamelde materiaal en de bijdrage van de inzameling van drankenkartons aan de VANG-HHA doelstellingen. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Stichting HEDRA medio oktober hield onder Nederlandse gemeenten. Stichting HEDRA is verheugd met de resultaten, veel gemeenten zijn positief gestemd. 

Verhoging inzamelrespons verwacht 

Sinds de invoering van de inzamelvergoeding voor gemeenten in 2015 is 97 procent van de Nederlandse gemeenten overgegaan tot het inzamelen van drankenkartons voor recycling. Uit de enquête blijkt dat nagenoeg alle respondenten verwachten dat de hoeveelheid ingezamelde drankenkartons nog kan toenemen. 64 procent verwacht dat de inzamelrespons nog (heel) veel meer kan stijgen. In 2016 verwachtte nog iets minder dan de helft van de gemeenten dat een forse stijging van de inzamelrespons mogelijk was.

Tevredenheid over kwaliteit PMD

Van de ondervraagde gemeenten haalt 7 procent de drankenkartons via nascheiding uit het huishoudelijk restafval. Het grootste gedeelte van de gemeenten, 93 procent, zamelt via bronscheiding in: drankenkartons worden samen met plastic en/of metaal in de P(M)D-zak of -bak ingezameld. Van de gemeenten die op deze manier inzamelen is 76 procent tevreden met de kwaliteit van het ingezamelde materiaal. De belangrijkste redenen voor ontevredenheid over de kwaliteit zijn vervuiling van PMD, met als gevolg afkeuring, en negatieve berichtgeving over de kwaliteit van PMD. Stichting HEDRA zal gemeenten ook in het komende jaar verder ondersteunen en de focus leggen op het verbeteren van kwaliteit.

image

Bijdrage aan doelstellingen

Aan gemeenten is ook gevraagd in welke mate de scheiding van drankenkartons volgens hen bijdraagt aan bepaalde doelstellingen. De meeste gemeenten zien scheiding van drankenkartons met name als bijdrage aan de VANG-HHA doelstellingen (59 procent in kleine mate, 38 procent in grote mate) en het verminderen van restafval (60 procent in kleine mate en 36 procent in grote mate). Verder zien veel gemeenten positieve gevolgen voor de inzameling van plastic verpakkingen door de scheiding van drankenkartons: 34 procent van de respondenten ziet een bijdrage in kleine mate en 38 procent ziet dit in grote mate. Voor metaal is dit tweemaal 26 procent. 

image

Initiatieven om de inzamelrespons te vergroten

In gemeenten waar PMD wordt ingezameld via een bak of zak geeft bijna tweederde van de respondenten (64 procent) aan initiatieven te gaan nemen om een grotere inzamelrespons te realiseren. Daarbij kan men denken aan het wijzigen van de manier van inzamelen door middel van een hogere inzamelfrequentie of het zogenaamde 'omgekeerd inzamelen’ (het restafval wegbrengen en PMD ophalen in plaats van andersom). 44 procent van de respondenten geeft aan dat hun gemeente daadwerkelijk van plan is het huidige inzamelsysteem aan te passen. Net als in 2016, geven veel respondenten aan dat communicatie richting de burger ook volgend jaar een grote rol zal spelen. 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht