AEB Amsterdam bouwt nascheidingsinstallatie

Grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam is begonnen met de bouw van een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval die in november 2017 gereed zal zijn. Dan zal jaarlijks zo’n 300 kiloton huishoudelijk restafval uit Amsterdam en enkele omliggende gemeenten worden gesorteerd, waarbij onder meer een groot volume drankenkartons beschikbaar komt voor recycling.

 

Paul Koolbergen, verantwoordelijk voor de business unit Inzameling & Recycling van AEB: ‘De nieuwe installatie zal het huishoudelijk restafval uitsorteren met verschillende machines, waaronder zeven, magneten, luchtblazers en wel 14 infraroodscheiders. Zo zullen wij metalen, kunststoffen en ook drankenkartons kunnen scheiden met een goede kwaliteit, die vervolgens hun weg naar de recycling zullen vinden’. De investering past in het beleid van AEB Amsterdam om steeds meer grondstoffen terug te winnen uit de afvalstromen die het verwerkt, en zo bij te dragen aan een circulaire economie.

Koolbergen verwacht jaarlijks ongeveer 5000 ton drankenkartons te kunnen terugwinnen uit het huishoudelijk restafval. ‘Nascheiding zien wij als een aanvulling op bronscheiding. We kunnen er kwalitatief goede resultaten mee behalen’.

Koolbergen heeft nog wel enige zorg over de afzetmogelijkheden. ‘Niet alleen wij, maar ook alle andere afvalbedrijven werken aan gescheiden inzameling van drankenkartons. Daarvoor moet natuurlijk wel voldoende verwerkingscapaciteit beschikbaar zijn. Een goede ketenregie is wat ons betreft noodzakelijk, om te zorgen voor een optimaal en efficiënt systeem’.

« Terug naar het nieuwsoverzicht