94% van de Nederlandse gemeenten zamelt drankenkartons in voor recycling

Van de 388 Nederlandse gemeenten zamelen 365 drankenkartons in voor recycling. Vooral inzameling samen met kunststofverpakkingen (PD of PMD) heeft een grote vlucht genomen. Op de website van Stichting HEDRA wordt per gemeente (of woonplaats of postcode) weergegeven welk inzamelsysteem wordt gehanteerd.

 

Zoals wij al schreven in onze nieuwsbrief van oktober jl., zijn de gemeenten over het algemeen zeer positief over het inzamelen van drankenkartons. De inzamelrespons is ruimschoots volgens verwachting en zal waarschijnlijk verder stijgen. Inzameling en recycling van drankenkartons wordt dan ook gezien als een belangrijke bijdrage aan de vermindering van het huishoudelijk restafval, en daarmee aan het bereiken van de doelstellingen van het programma VANG-HHA.

Juist door dit succes zagen verschillende gemeenten zich gedwongen om het inzamelsysteem tussentijds aan te passen. In veel gevallen werden de (PD- of PMD-)zakken vervangen door containers (‘van zak naar bak’), of werd de ophaalfrequentie verhoogd. Anderzijds ontstond op veel plaatsen de ruimte om voor restafval de inzamelfrequentie te verlagen, of een brengsysteem in te voeren.

« Terug naar het nieuwsoverzicht