Inzameling drankenkartons verloopt succesvol

Stichting Afvalfonds Verpakkingen rapporteert dat in 2015 ruim 10.000 ton drankenkartons is gerecycled. Een mooi resultaat voor het eerste jaar waarin steeds meer gemeenten zijn begonnen met gescheiden inzameling. Uit een recente enquête van Stichting HEDRA onder de Nederlandse gemeenten blijkt de hoeveelheid ingezamelde drankenkartons de verwachtingen van deze gemeenten vaak te boven te gaan. De meeste gemeenten denken dat de inzamelrespons in de komende jaren zelfs nog verder zal stijgen. 

Sinds het beschikbaar komen van een inzamelvergoeding in 2015, zijn 343 van de 390 Nederlandse gemeenten overgegaan tot het gescheiden inzamelen van drankenkartons ten behoeve van recycling. In de enquête geeft een kwart van de respondenten (n=99) aan dat de inzamelrespons boven verwachting is. Voor bijna de helft (48%) is de hoeveelheid zoals verwacht.


 

Inzameling zal nog toenemen
Bovendien denkt de grote meerderheid van de gemeenten dat de hoeveelheid ingezameld materiaal zal toenemen. Bijna de helft (47%) verwacht nog een flinke toename en 40% verwacht nog een kleine stijging. De meeste gemeenten plannen verschillende initiatieven om de inzamelrespons te vergroten, variërend van betere voorlichting tot vaker ophalen. 


Bijdrage aan vermindering huishoudelijk restafval
Een derde van de gemeenten vindt dat de inzameling van drankenkartons in grote mate bijdraagt aan het verminderen van het huishoudelijk afval en het bereiken van de VANG-HHA doelstelling. Deze doelstelling zet in op maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar in 2020.

PMD is dominant
Veruit de meeste gemeenten maken gebruik van PMD inzameling (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons). De PMD fractie wordt aan huis opgehaald, of er is een ‘brengsysteem’ met containers op centrale plekken in de buurt. Een combinatie hiervan komt ook vaak voor. Ongeveer 10% van de gemeenten haalt via nascheiding de drankenkartons uit het huishoudelijk afval. Op www.pakindebak.nl is per gemeente te zien welk systeem wordt gehanteerd. 

Zie hier de belangrijkste conclusies van de enquête. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht