EU Circular Economy – Making It Work

Het Circulaire Economie Pakket dat de Europese Commissie in december 2015 presenteerde, zal zowel aan een beter milieu als aan de economie bijdragen. De Europese drankenkartonindustrie organiseerde op 23 februari 2016 samen met Europarlementariërs Giovanni La Via en Simona Bonafè de stakeholder bijeenkomst ‘EU Circular Economy - Making It Work’. Hier stelden zij drie maatregelen voor om het voorstel ambitieuzer te maken.

De Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE), de Europese brancheorganisatie voor drankenkartons, ziet het voorgestelde pakket als een kans om de toegang tot ruwe grondstoffen veilig te stellen voor de toekomst. Het draagt bij aan de UN Sustainable Development Goals (SDGs) en de transitie naar een ‘low carbon economy’.

Om dit te kunnen realiseren is samenwerking tussen alle stakeholders, van beleidsmakers tot industrie en NGO’s, van groot belang. De ACE-leden zetten zich in voor een circulaire economie in alle stadia van de levenscyclus van de drankenkartons. Tijdens de bijeenkomst gaf ACE drie suggesties om het voorstel ambitieuzer te maken en meer in lijn te brengen met internationale afspraken en het EU-beleid voor verantwoord en efficiënt grondstoffengebruik, klimaatverandering en de bio-based economie: 

1. Een circulaire economie begint met het verantwoord winnen van primaire grondstoffen

Bijna tweederde van de ruwe grondstoffen die Europa gebruikt, wordt geïmporteerd. Dit zal voorlopig zo blijven. Volgens ACE kan de EU zich als grote inkoper inzetten voor een verantwoorde herkomst van grondstoffen, zowel op sociaal als milieu gebied. Dat is goed voor eerlijke concurrentie hier, en voor betere leefomstandigheden in de producerende landen. Een ware circulaire economie combineert regelgeving en marktwerking om dit te realiseren.

2. De EU moet het gebruik van hernieuwbare grondstoffen promoten

Meer gebruik van hernieuwbare grondstoffen is cruciaal voor het verder terugdringen van de klimaatimpact van een Europese circulaire economie. Dit zorgt voor economische groei zonder uitputting van grondstoffen. Promotie van hernieuwbare grondstoffen stimuleert de ontwikkeling en zorgt voor schaalvergroting van oplossingen en productinnovaties die nu al beschikbaar zijn. De verpakkingssector maakt hierin al een ontwikkeling door en is een goede plek om te beginnen.

3. Recycle wat gerecycled kan worden

Consumenten in Europa verwachten dat verpakkingen, zoals drankenkartons, gerecycled kunnen worden. Het voorstel van de Commissie stelt: recycle wat gerecycled kan worden, en wil de afspraken voor recycling in Europese landen harmoniseren. Volgens ACE zou een verplichting voor het gescheiden inzamelen van alle verpakkingsmaterialen, in combinatie met een verbod op het storten van verpakkingsafval in 2030, sterk bijdragen aan betere recyclingprestaties.

Het voorstel biedt een stevige basis voor het ontwikkelen van een circulaire economie, van het winnen van grondstoffen tot recycling, het stimuleert groei en banen maar voldoet ook aan internationale en eigen milieudoelstellingen. ACE blijft zich voor bovenstaande maatregelen inzetten samen met partners uit de industrie, NGO’s en beleidsmakers.

Lees hier de volledige position paper.

Bron: The EU’s Circular Economy - Making it Work (ACE)

« Terug naar het nieuwsoverzicht