Wedstrijdje afval scheiden

Stel 100 inwoners voor de uitdaging om gedurende 100 dagen de hoeveelheid restafval te verminderen en de resultaten zijn verbluffend. De inzameling van recyclebare verpakkingmaterialen schiet omhoog in de 84 gemeenten die inmiddels deelnemen of deelgenomen hebben aan het project 100-100-100. Veel gemeenten doen mee in het kader van de VANG-doelstelling om het restafval teug te brengen naar 100 kilo per huishouden per jaar in 2020. 

Bewust worden en kennis vergroten
ROVA introduceerde in 2015 deze aanpak met als doel inwoners te stimuleren om veel minder restafval te produceren en te kijken waar huishoudens tegenaan lopen bij het verminderen van restafval. 100-100-100 biedt een online platform waar deelnemers wekelijks een opdracht doen die hen hierbij helpt. De Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) coördineert tegenwoordig het project. Anne Telman, beleidsmedewerker VANG van de NVRD: “Eén van de opdrachten die deelnemers doen is voor één dag bijhouden welke verpakkingen je allemaal opent. Dat zorgt voor veel bewustwording bij de deelnemers. Samen vormen zij een enthousiaste groep deelnemers die elkaar online vragen stellen en tips geven.”

Draagvlak voor afvalscheiding
Telman ziet dat het project veel draagvlak creëert voor het scheiden van verpakkingen. “Niet alleen het kennisniveau van deelnemers gaat omhoog, zoals bijvoorbeeld over de precieze scheidingsregels. Ook de gemeente leert veel over de optimale manier van afvalscheiding. Het platform biedt een podium aan inwoners waardoor knelpunten rondom afvalinzameling vanuit het perspectief van de huishoudens duidelijk worden. Dat is waardevolle informatie die in te zetten is voor het afvalbeleid of een communicatiestrategie van een gemeente. Veel deelnemende huishoudens geven aan hun ervaringen ook na het project door te zetten en aan anderen door te geven.” De NVRD heeft als doel om het project in minstens 100 gemeenten uit te rollen.

Tot bijna 90% minder restafval
Uit resultaten van de eerste editie van ROVA blijkt dat deelnemers ver onder het landelijke gemiddelde voor restafval blijven. Soms tot bijna 90% minder restafval per persoon per jaar. Waar Nederlanders gemiddeld 210 kg restafval per persoon per jaar produceren, resulteerde het 100-100-100 project in 22,5 kilo restafval per persoon per jaar. Recent heeft Haarlem het project uitgevoerd en ook zij zagen een forse daling van de hoeveelheid restafval. Een gemiddeld huishouden in Haarlem produceert wekelijks rond de tien kilo aan restafval. De deelnemers aan 100-100-100 produceerden gemiddeld 2,6 kilo restafval per huishouden per week. Dit kwam grotendeels door het beter scheiden van verpakkingen. Haarlem heeft daarom in het Strategisch Plan Afvalscheiding het voorstel opgenomen om plastic, blik en drankenkartons gescheiden in te gaan zamelen (De Haarlemmer, 2-6-2016).

Meer informatie: https://www.100-100-100.nl/

« Terug naar het nieuwsoverzicht