Waalre tevreden met resultaten PMD-inzameling

Sinds mei 2014 zamelt de gemeente Waalre drankenkartons, samen met plastic en blik gescheiden in. Het is de ambitie, samen met andere gemeenten in de regio, in 2020 nog maar maximaal 5% restafval te hebben. Om deze ambitie te halen startte Waalre afgelopen jaar o.a. met apart inzamelen van drankenkartons. Albert Burggraaff, beleidsadviseur milieu en duurzaamheid van de gemeente Waalre: “Het inzamelen van drankenkartons gaat boven verwachting goed en ook de kwaliteit van het materiaal is hoog”.

Drankenkartons mogen samen met blik en plastic verpakkingen in een speciaal ontworpen gele PMD-zak. “Onze ervaring leert dat een doorzichtige zak zorgt voor weinig vervuiling en daardoor een hoge kwaliteit van het PMD-materiaal oplevert”, aldus Albert Burggraaff. Het PMD-materiaal uit Waalre bestaat gemiddeld voor 78% uit plastic, 10% uit metalen, 10% uit drankenkartons en maar voor 2% uit overige materialen. Inwoners doen de drankenkartons over het algemeen netjes plat, leeg en met de dop erop in de zak. Dat scheelt enorm in het volume en de vervuiling van het materiaal.

Via een brief, nieuwe afvalkalender, duidelijke sorteerwijzer en informatie in de krant heeft de gemeente alle inwoners geïnformeerd over de veranderingen. Daarnaast is een informatieavond georganiseerd. “We zamelen nu naast PMD ook luiers en grof huishoudelijk afval op een andere manier in. Alles met het doel het restafval verder terug te brengen”, aldus Albert Burggraaff. Gemiddeld is het restafval in de grijze container sinds mei 2014 met circa 43% afgenomen. Vooraf verwachtte Waalre percentages tussen de 10% en 30%.

Inwoners van de gemeente denken in een klankbordgroep mee over het nieuwe afvalinzamelingssysteem. Waar loop je als burger tegenaan en hoe kan de inzameling zo eenvoudig en goedkoop mogelijk? Doordat inwoners veel PMD-materiaal inzamelen, lijkt de ophaalfrequentie van eens per twee weken te weinig. Albert Burggraaff: “samen met de klankbordgroep kijken we nu naar de mogelijkheden om PMD frequenter op te halen. Hierdoor bieden we meer service, maken het gemakkelijker voor burgers en brengen we het restafval nog verder terug.”

« Terug naar het nieuwsoverzicht