Omrin scheidt drankenkartons uit restafval

Steeds meer gemeenten kiezen voor gescheiden inzameling van drankenkartons. Veruit de meeste gemeenten die hun restafval aanleveren bij Omrin echter niet. Sinds begin januari 2015 haalt Omrin voor hen de drankenkartons met haar nascheidingsinstallatie uit het huishoudelijk restafval. Met geavanceerde sorteertechnieken worden kunststoffen en drankenkartons van het overige afval gescheiden. “Bij nascheiding worden praktisch dezelfde technieken toegepast als bij de nasortering van gescheiden ingezamelde mengsels verpakkingen, zoals een PMD-fractie (Plastic, Metalen en Drankenkartons). Met de nascheiding tonen wij aan dat ook zonder gescheiden inzameling een uitstekend recyclingresultaat van verpakkingen kan worden behaald”, aldus Aucke Bergsma, business developer bij Omrin.

Omrin is in 2009 begonnen met de nascheiding van kunststoffen uit huishoudelijk restafval. Met speciaal licht en camera’s worden materialen en voorwerpen op een lopende band herkend, die vervolgens met lucht van het overige afval worden gescheiden. In de afgelopen jaren heeft Omrin de technieken verder uitgebreid en verbeterd. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de nagescheiden kunststoffen zijn elk jaar verbeterd.

In het kader van het landelijk onderzoek van het KIDV heeft Omrin ook de mogelijkheden van nascheiding van drankenkartons onderzocht. “Uit het onderzoek bleek dat we met onze opstelling een hoge respons kunnen halen. Het recycle-rendement van de papiervezels van de drankenkartons was bovendien ver boven verwachting, waarschijnlijk door de hoge omloopsnelheid. Door de tweewekelijkse inzameling van restafval is de tijd tussen weggooien en recycling kort en daardoor bederf van papiervezels gering.”

Omrin werkt op dit moment nog vol aan de ontwikkeling van de nascheiding van de drankenkartons. Aucke Bergsma: “Sinds het onderzoek zijn we een samenwerking aangegaan met een andere sorteerder. Ook stelt de opschaling van de proef ons voor nieuwe vraagstukken, en zien we een gelijke ontwikkeling als met de nascheiding van kunststoffen. Eerst ligt de focus op de kwaliteit van de te recyclen drankenkartons, zodat de recyclebaarheid optimaal is. Wanneer die goed is maken we de volgende stappen om de hoeveelheid drankenkartons die we uit het afval halen te vergroten.”

Op dit moment verwerkt Omrin ongeveer 200.000 ton restafval per jaar, de ambitie is om daar dit jaar 4.000 ton drankenkartons uit te sorteren. “Een duurzame oplossing waar de burger niks voor hoeft te doen.”

« Terug naar het nieuwsoverzicht