Grote toename drankenkartons in nieuwe sorteerlijn SUEZ environnement

SUEZ environnement – voorheen SITA – heeft zijn Rotterdamse sorteerinstallatie voor kunststofverpakkingsafval uitgebreid: sinds december 2014 scheidt deze ook drankenkartons, naast blik en kunststof. Het aantal gesorteerde drankenkartons is inmiddels sterk gestegen. Dit heeft enerzijds te maken met de grote groei van het aantal gemeenten dat de drankenkartons bij de mix verpakkingsafval  inzamelt. Anderzijds gaan steeds meer consumenten drankenkartons ook daadwerkelijk in de nieuwe bak of zak weggooien. “We zijn zeer positief over de onverwacht hoge stijging tot nu toe, en hebben er vertrouwen in dat dit in 2016 nog verder zal toenemen”, aldus Herman Snellink, COO Materials Resource Management BeNeLux en Duitsland van SUEZ environnement.

In de bestaande sorteerinstallatie is afgelopen december een infraroodscheider geïnstalleerd die de drankenkartons detecteert en uit het overige materiaal ‘blaast’. “In januari stonden we verwachtingsvol naar de opbrengst drankenkartons te kijken, maar dit waren er slechts enkele. We zien nu dat de hoeveelheden geleidelijk zijn gegroeid doordat de gemeentelijke voorlichting aan burgers vaak pas na enkele maanden effect sorteert”, vertelt Geert Steeghs, manager overheidsdiensten bij SUEZ environnement, “We verwachten in de toekomst 15.000 tot 20.000 ton drankenkartons per jaar te zullen sorteren.”

De grootste technologische uitdaging voor SUEZ environnement zijn de drankenkartons met zogenoemde ‘dikke zuivel’, zoals yoghurt en vla. Wanneer deze onvoldoende leeg zijn, vervuilen ze de stroom en hebben de blazers in de scheider moeite met een goede sortering. “Daarom is een goede optimalisatie van de machines essentieel”, aldus Snellink. Een tweede uitdaging ziet Geert Steeghs in de respons van consumenten: “Goede instructies aan consumenten over het op de juiste wijze legen en vouwen van de pakken, helpt om de kwaliteit van de stroom zo hoog mogelijk te houden en optimale recycling te garanderen”.

SUEZ environnement ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd binnen een circulaire economie waarin de grondstoffen die ze leveren aan recyclers, hoogwaardig worden hergebruikt. “Om die reden zijn wij in gesprek met verschillende partijen om hoogwaardige verwerking te borgen van de grondstoffen uit onder andere drankenkartons. Zo verwachten wij op korte termijn dat papierfabriek Van Houtum in Swalmen de eerste resultaten van de recycling van drankenkartons kan laten zien. De installatie wordt nog dit jaar gebouwd, en zal bij de start een capaciteit van 12.000 ton drankenkartons hebben. Het overige volume uit Nederland kan dan, zoals nu, in Duitsland worden opgewerkt, want de totale Nederlandse markt zal mogelijk gaan oplopen naar 40.000 ton”, aldus Snellink.

« Terug naar het nieuwsoverzicht