FrieslandCampina plaatst nieuw weggooilogo op pak

Vanaf juni staat het nieuwe weggooilogo voor drankenkartons op de pakken dagverse melk en karnemelk van FrieslandCampina. In de komende 1,5 jaar worden alle pakken voor zuivel en sappen van het logo voorzien. “Wij vinden het als FrieslandCampina belangrijk de ecologische voetafdruk van onze producten te verlagen. De verpakking na gebruik gescheiden inzamelen en recyclen draagt hier aan bij.” vertelt Taco Kingma, Manager Sustainable Business van FrieslandCampina Branded Netherlands.

FrieslandCampina krijgt van consumenten regelmatig de vraag in welke afvalbak het drankenkarton weggegooid moet worden. Hier is geen eenduidig antwoord op te geven, daarom verwijst FrieslandCampina hen door naar de website van hun gemeente. Kingma: “Het is de taak van de gemeenten om inwoners te informeren hoe ze de pakken weg moeten gooien, wij dragen ons steentje bij met het weggooilogo”.

Het plaatsen van het weggooilogo past in het bredere duurzaamheidsbeleid van FrieslandCampina. Al jaren wordt de milieudruk van de verpakkingen stap voor stap verlaagd door bijvoorbeeld reductie van materiaalgebruik en de introductie van hernieuwbaar plastic in de kartonnen zuivelpakken. “Het verduurzamen of recyclebaar maken van de pakken is belangrijk. En om te zorgen dat de drankenkartons ook daadwerkelijk gerecycled worden, moeten consumenten goed geïnformeerd worden”, vertelt Kingma.

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) introduceerde eind vorig jaar het nieuwe weggooilogo voor drankenkartons. Dit logo geeft aan dat drankenkartons na gebruik gerecycled kunnen worden. Op veel drankenkartons staat nu nog dat het pak bij het restafval moet en de dop bij het plastic. Maar steeds vaker mag het pak inclusief de dop worden weggegooid in een speciale inzamelbak of -zak. Voor meer informatie zie www.weggooiwijzer.nl

« Terug naar het nieuwsoverzicht