Drankenkartons op het Gemeentelijk Afvalcongres 2015

Het jaarlijkse Gemeentelijk Afvalcongres, op 19 maart 2015 in Utrecht, besteedde onder andere aandacht aan de gescheiden inzameling van drankenkartons. Tijdens een deelsessie presenteerden de gemeenten Overbetuwe en Sliedrecht hun goede ervaringen aan een volle zaal. In deze nieuwsbrief een korte terugblik.

Overbetuwe, een gemeente met zo’n 46.000 inwoners en 19.000 huishoudens, koos in 2008 voor ondergrondse inzamelcontainers. Bij de invoering van gescheiden kunststofinzameling besloot de gemeente daar o.a. ook drankenkartons in mee te nemen. Een vooruitziende blik, want sinds 1 januari dit jaar krijgen gemeenten een vergoeding voor de ingezamelde drankenkartons.

Dat het even kan duren voordat de respons optimaal is, blijkt duidelijk uit de ervaring van Overbetuwe. In 2009, het eerste jaar van inzameling, werd 1 kilo per inwoner per jaar opgehaald. In 2014 is meer dan een verdubbeling te zien naar 2,5 kilo per inwoner per jaar. 

De gemeente voerde dit jaar een enquête uit onder inwoners over de afvalinzameling. Hieruit bleek de voorkeur voor een haalsysteem met PMD in plaats van het huidige brengsysteem. Uit een sorteeranalyse eerder dit jaar bleek bovendien dat er nog zeker 3,4 kilo drankenkartons per inwoner per jaar in het restafval zit. In de politieke besluitvorming over het afvalbeleid zal de gemeente daarom een PMD-haalsysteem overwegen.

Sliedrecht, een gemeente met ongeveer 25.000 inwoners en 10.000 huishoudens, zamelt drankenkartons samen met plastic en metaal (PMD) in via een haalsysteem. Naar aanleiding van een proef in 2013 is Sliedrecht overgegaan op “omgekeerd inzamelen”.

Voorheen kende Sliedrecht de traditionele manier van inzamelen met een grijze bak voor restafval, groene bak voor GFT en een blauwe bak voor oud papier. Voortaan is de grijze bak er voor de herbruikbare PMD-verpakkingen. Het restafval moet nu naar containers worden gebracht. De gedachte hierachter is dat de gemeente hoge service verleent voor de inzameling van herbruikbare materialen. Uit een evaluatie van afgelopen maand blijkt dat vooral bij de hoogbouw nog veel kansen liggen om de response te verhogen. De gemeente gaat dit onder andere door meer communicatie proberen te bereiken.

« Terug naar het nieuwsoverzicht