100 huishoudens realiseren 89% minder huishoudelijk afval

Rova startte afgelopen januari een spannend experiment: gaat het lukken om 100 huishoudens gedurende 100 dagen zonder afval te laten leven? 100-100-100 heette dit project, vanwege de ambitie om 100 huishoudens, gedurende 100 dagen, 100% afvalvrij te laten zijn.

Begin juni werden de resultaten gepresenteerd: de 100 huishoudens produceren 89% minder afval. Dit laat zien dat een enorme afvalreductie goed te realiseren is. Bovendien zijn burgers bereid om hieraan mee te werken. Wel is een goede infrastructuur voor gescheiden inzameling nodig en moeten producten goed recyclebaar zijn. Daarnaast willen burgers geïnformeerd worden over het nut van scheiden.

Het eindrapport werd op 4 juni overhandigd aan staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Zij gaf in haar toespraak aan dat zij verheugd is met de resultaten en het stokje graag overneemt: “Dit project bewijst voor mij weer eens dat duurzame successen uit de samenleving zelf komen. Ik vind het inspirerend om te zien hoe mensen hun creativiteit gebruiken om hun eigen gewoontes te veranderen en bewust om te gaan met afval”.

De resultaten passen goed binnen het beleid en de ambitie van het ministerie: 75% hergebruik van huishoudelijk afval en een halvering van de hoeveelheid restafval in 2020. Hans Groenhuis, algemeen directeur ROVA, gaf de staatssecretaris aan dat haar doelstellingen realistisch zijn, maar dat er nog wel wat stappen gezet moeten worden: “Maak het helder en logisch voor burgers. Het kan niet zo zijn dat een kapot Tupperware-bakje niet bij het plastic afval mag, omdat het geen ‘verpakking’ is”, aldus Groenhuis.

« Terug naar het nieuwsoverzicht