Veel aandacht voor drankenkartons op Gemeentelijk Afvalcongres

Het Gemeentelijk Afvalcongres van 13 maart 2014 komt op een moment waarop de afvalsector en gemeenten voor de vraag staan hoe zij aan hogere recycling doelstellingen kunnen voldoen. Staatssecretaris Mansveld stelt de ambitie om in 2020 75% van het huishoudelijk afval en het afval van kantoren en winkels te scheiden. 

Han Noten, voorzitter van de NVRD en burgemeester van Dalfsen benadrukt volgens AfvalOnline dat van de gemiddelde grijze container zo’n 8 procent uit luiers en 31 procent uit gft afval bestaat. Volgens hem verdienen drankenkartons, luiers, matrassen en gft de aandacht om te kunnen voldoen aan deze doelstelling. “Het is niet zozeer een kwestie van ‘is de afvalscheidingsdoelstelling haalbaar’ maar veel meer of we bereid zijn om samen te werken aan het sluiten van deze keten”, aldus Han Noten.

Een groot deel van de gemeenten die hebben deelgenomen aan de pilot drankenkartons is ook na afloop doorgegaan met inzameling van drankenkartons. Het enthousiasme van de burger om drankenkartons gescheiden te houden van het huishoudelijk afval doet gemeenten hiertoe beslissen. “Tussentijds stoppen na een korte pilotperiode is naar ons idee niet echt bevorderlijk voor de motivatie van de burgers. We hopen dat binnen afzienbare tijd de inzameling landelijk wordt uitgerold met een passende inzamelvergoeding”, aldus Piet van Oirschot, beleidsmedewerker Afval van Gemeente Tilburg, Brabants Afval Team (BAT).

Wat betreft aanbestedingen werd op het Gemeentelijk Afvalcongres aan gemeenten geadviseerd om drankenkartons vooral nu al mee te nemen in de huidige onderhandelingen. Gemeenten zijn op dit moment druk bezig de nieuwe afvalinzameling in te richten omdat zij per 1 januari 2015 naast afvalinzameling ook verantwoordelijk worden voor overslag en sortering.  Gemeenten moeten zich nu al voorbereiden om vanaf dan de sortering ook effectief over te nemen terwijl de toekomst van drankenkartons in Nederland nog onduidelijk is. 

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht