Tissues van drankenkartons

Op vrijdag 21 februari 2014 tekenden de Gemeente Roermond, Van Houtum B.V., Stichting Hedra en Arvalis de intentieverklaring ‘Samenwerking recycling drankenkartons Nederland’. Daarmee verklaren bovenstaande partijen de intentie tot samenwerking op het gebied van de ontwikkeling en uitvoering van het project ‘Recycling drankenkartons in Nederland’.

Drankenkartons zijn prima recyclebaar en kunnen als grondstof dienen voor een nieuw product. Het gezamenlijke doel is lokaal te starten met inzameling en recycling van drankenkartons in de gemeente Roermond.

De gemeente Roermond wil graag de hoeveelheid huishoudelijk afval die nu nog wordt verbrand verminderen en is daarom initiator en ambassadeur van het project. “We doen al sinds jaar en dag aan bronscheiding van drankenkartons in Swalmen en hebben dit per 1 januari uitgebreid naar heel Roermond. Als we er in slagen de drankenkartons regionaal te verwerken biedt dit kansen voor  een milieuvriendelijke verwerking en duurzame werkgelegenheid in Limburg en snijdt het mes aan twee kanten”, aldus Gerard IJff, wethouder van Roermond. Van Houtum is leverancier van innovatieve washroomoplossingen inclusief hygiënepapier en is koploper op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Bij de papierproductie wordt enkel gebruikgemaakt van 100% gerecycled papier, omdat Van Houtum de vaste overtuiging heeft dat wegwerpproducten alleen met gebruikte vezels mogen worden geproduceerd. Ook drankenkartons, die voor een groot deel uit papiervezels bestaan, zouden dus een grondstof kunnen zijn. Naast papiervezels kunnen wellicht ook andere componenten worden gebruikt. Van Houtum onderzoekt daarom de mogelijkheid tot volledig hoogwaardige verwerking van drankenkartons en wil zich ontwikkelen tot dé Nederlandse verwerker van deze waardevolle stroom.

Stichting Hedra is de Nederlandse brancheorganisatie die de milieubelangen behartigt van de producenten van kartonnen drankverpakkingen en biedt  ondersteuning in de vorm van kennisinbreng en tracht draagvlak te creëren voor de inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Arvalis is mede-bedenker en coördinator van het project ‘Recycling drankkartons in Nederland’. Zij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van innovaties door projectbegeleiding door de juiste partijen aan elkaar te koppelen.

De bovengenoemde partijen vormen in deze fase van het project het kernteam. Het kernteam zal worden ondersteund door een breed consortium, bestaande uit overheden, bedrijven en organisaties, dat zich committeert aan de ambitie van het kernteam en participeert in het project. Door drankenkartons te scheiden kunnen ook burgers een concrete bijdrage leveren aan de recycling.

« Terug naar het nieuwsoverzicht