Recycling drankenkartons opgenomen in nieuw verpakkingsbesluit

Op maandag 12 mei jl. heeft staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu het ontwerp voor een nieuw ‘Besluit beheer verpakkingen 2014’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Het doel van dit besluit is om verpakkingen zo duurzaam mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat afgedankte verpakkingen zoveel mogelijk weer grondstof worden. Voor drankenkartons is er goed nieuws: de weg wordt vrijgemaakt voor het gescheiden inzamelen en recyclen van drankenkartons. 

Dit besluit is één van de uitwerkingen van het programma Van Afval Naar Grondstof, dat mikt op een economie waarin zo weinig mogelijk wordt verspild. Het vervangt het ‘Besluit beheer verpakkingen en papier en karton’ uit 2005. Een belangrijk nieuw element is artikel 7, dat producenten en importeurs verplicht om ervoor te zorgen dat een bepaald percentage van de door hen op de markt gebrachte drankenkartons wordt gerecycled, zodra zo’n percentage is vastgesteld in een ministeriële regeling. Dat betekent dat het de bedoeling is om een systeem voor drankenkartons in te voeren, maar dat een specifieke, kwantitatieve verplichting op een later moment kan worden genomen.

Voor drankenkartons bestaan goede recyclingmogelijkheden, die in de Nederlandse praktijk echter nog nauwelijks worden benut. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken voerde vorig jaar in verschillende gemeenten een pilot uit om deze te onderzoeken, met gunstige resultaten. Het voorgestelde besluit zal de weg vrij maken voor daadwerkelijke invoering.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht