Overbetuwe zamelt al zes jaar drankenkartons apart in

In 2008 heeft de gemeente Overbetuwe op 12 plekken in de gemeente ondergrondse containers aangelegd. Dit resulteerde in kleine milieuparken met aparte containers voor drankenkartons, plastic, blik, glas en textiel. “We zijn blij dat er nu eindelijk een vergoeding komt voor drankenkartons. We hebben destijds als voorloper geïnvesteerd in de ondergrondse containers omdat we dit uit milieuoogpunt belangrijk vonden”, aldus Jos Sluiter van de afdeling Beheer, team Buitenruimte en Vastgoed.

De ervaring van deze gemeente laat goed zien dat het een aantal jaar kost om het inzamelpercentage te laten stijgen. Waar in de eerste drie maanden in 2008 in totaal acht ton aan drankenkartons werd ingezameld, is dat in het hele jaar in 2013 109 ton. Dat komt neer op 2,34 kilo per inwoner per jaar. De afgelopen jaren blijft dit percentage redelijk stabiel. Toch verwacht Overbetuwe in 2014 in totaal 120 ton in te zamelen.

Overbetuwe is een gemeente met 46.658 inwoners en bestaat uit verschillende kernen. De containers staan op 12 centrale plekken in deze kernen, vaak in de buurt van een supermarkt. Afhankelijk van de buurt worden deze elke dag tot eens per week geleegd. Doordat verschillende stromen al zes jaar gescheiden worden ingezameld hebben inwoners minder restafval, wat resulteert in een jaarlijkse verlaging van de afvalstoffenheffing met enkele procenten.

Voor de invoering van het nieuwe inzamelsysteem zijn inwoners op de hoogte gebracht via een huis-aan-huis informatiebrochure, het lokale weekblad, website van de gemeente en aanpassing van de afvalwijzer. Jos Sluiter: “Inwoners in onze gemeente zijn goed geïnformeerd over het gescheiden inzamelen van drankenkartons. Maar als er meer landelijke aandacht komt, zal dit alleen maar positief bijdragen en ook onze inzamelpercentages verhogen”. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht