Mansveld heeft gouden kans met drankenkartons

Op 16 april aanstaande komt tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer de commissie Grondstoffen en Afval weer bijeen. Onderwerp van gesprek is onder andere de toekomst voor inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Het lijkt er op dat de deuren voor recycling van drankenkartons open staan. 

In het recent gepresenteerde programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu zet ze een duidelijke ambitie voor afval neer. De hoeveelheid afval die wordt verbrand of gestort moet in tien jaar worden gehalveerd. Dit moet volgens haar onder andere worden gerealiseerd door meer waardevolle grondstoffen te recyclen. Drankenkartons kunnen aan deze doelstelling bijdragen. Maar dan moeten er op 16 april wel concrete afspraken worden gemaakt.

Om beter te kunnen recyclen, is het belangrijk dat afval goed wordt gescheiden,” aldus Mansveld. De staatssecretaris streeft ernaar dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval en het afval van kantoren en winkels gescheiden is. Nu wordt nog maar 51% van het huishoudelijk afval gescheiden, en dit percentage is de afgelopen 7 jaar maar 8% gestegen (ING Economisch Bureau, 2014). Het wordt dus nog een hele uitdaging om in de komende 6 jaar 25% extra van ons afval te recyclen.

Drankenkartons worden op dit moment nog maar weinig gescheiden in Nederland. En juist met deze afvalstroom valt nog veel te winnen. Bruikbare grondstoffen als karton, plastic en aluminium belanden nu in de verbrandingsovens. Terwijl landen als Duitsland, België, Frankrijk en Engeland al veel ervaring hebben met het recyclen van drankenkartons. Op dat gebied loopt Nederland dus hopeloos achter in Europa.

Mansveld stelt in haar plan voor dat het recyclingpercentage omhoog kan als huishoudens meer afval gaan scheiden. Daarnaast moeten gemeenten afvalscheiding gemakkelijker maken voor hun inwoners, bijvoorbeeld door meer verschillende soorten afval op te halen. Het lijkt er dus op dat de kansen voor recycling van drankenkartons positief zijn en ook deze afvalstroom eindelijk wordt opgenomen in de circulaire economie. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht