Hogere milieuwinst en lagere kosten voor recycling van drankenkartons realiseerbaar

Op donderdag 15 mei heeft het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) de aanvullende rapportage over de pilot Drankenkartons aangeboden aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu. Hierin zijn zowel de directe als de indirecte kosten voor inzameling en recycling van drankenkartons en het ketenrendement op (middel)lange termijn in kaart gebracht. “Deze resultaten bevestigen wat wij reeds ervaren in andere Europese landen. Ketenkosten van 300 tot 400 euro per ton zijn realiseerbaar,” aldus Inge Eggermont, Directeur van Stichting HEDRA. 

In de eerste rapportage van de pilot Drankenkartons werden ketenkosten genoemd tussen €429 en €2.112 per ton. Een groot deel van de pilotgemeenten moest de infrastructuur voor het inzamelen van drankenkartons nog in orde maken en hun burgers informeren en motiveren om mee te doen. Dit resulteerde in relatief hoge inzamelkosten en een aanvankelijk lage respons. In het aanvullende onderzoek stond de vraag centraal hoe de kosten voor inzameling en recycling van drankenkartons zich op de (middel)lange termijn zullen ontwikkelen. Hierbij is onder andere gekeken naar ervaringen in landen als België, Duitsland en Luxemburg die al 20 jaar een inzamelings- en recyclingsysteem voor drankenkartons kennen. Naast een daling van de ketenkosten, zijn op termijn ook een toename van het percentage herbruikbaar materiaal en betere milieuprestaties te verwachten.

Ook is duidelijk geworden dat volgens experts de risico’s van de microbiële lading van drankenkartons voor de volksgezondheid beheersbaar zijn, als deze worden gebruikt voor de productie van gerecycled papier of karton. In de EU-praktijk passen circa 25 papierfabrieken op grote schaal het materiaal van gerecyclede drankenkartons toe voor zowel primair als secundair verpakkingsmateriaal. 

Inge Eggermont: “We hopen dat er een positieve beslissing wordt genomen over het landelijk invoeren van inzameling en recycling van drankenkartons, maar dat is nu aan de politiek. Het is belangrijk dat gemeenten hierover snel duidelijkheid krijgen”. Gemeenten worden namelijk vanaf 1 januari 2015 naast de inzameling van afval ook verantwoordelijk voor de overslag en sortering van het ingezamelde afval. Zij bereiden zich op dit moment al voor op deze nieuwe taak: zij moeten immers tijdig de nodige contracten met dienstverlenende bedrijven sluiten. 

« Terug naar het nieuwsoverzicht