HEDRA juicht landelijke inzameling van drankenkartons per 2015 toe

Stichting HEDRA is verheugd over de officiële aankondiging dat Nederlandse gemeenten per 1 januari 2015 drankenkartons gescheiden zullen inzamelen ten behoeve van recycling. De vraag is niet langer of, maar hoe dit zal gebeuren.

Woensdag 4 juni maakte staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu, als spreker op het jaarcongres van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), bekend dat gemeenten vanuit het Afvalfonds een vergoeding zullen ontvangen voor de inzameling van drankenkartons. Zij is nu in gesprek met het verpakkende bedrijfsleven en de Nederlandse gemeenten (VNG) over de voorwaarden voor het vergoeden, de hoogte van de vergoeding en de gezamenlijke ambitie. Er zullen afspraken worden gemaakt voor een periode van drie jaar. De staatssecretaris heeft op dezelfde dag ook de Tweede Kamer per brief hierover geïnformeerd.

Hiermee is voor de gemeenten duidelijkheid geschapen, zodat zij zich kunnen voorbereiden op de inzameling en recycling van drankenkartons. Dit zal een substantiële bijdrage leveren aan het sluiten van de grondstoffenkringloop in Nederland, en is goed voor het milieu, zoals de recente rapportage van het KIDV over kosten en opbrengsten van gescheiden inzameling liet zien. In de pilot die het KIDV vorig jaar in diverse gemeenten uitvoerde, bleek bovendien dat er groot draagvlak is onder burgers.

Inge Eggermont, directeur van Stichting HEDRA: “Wij zijn blij dat nu concrete stappen gezet worden. Het is ook goed om te zien dat alle betrokken partijen nu op één lijn zitten en constructief samenwerken om een effectief en efficiënt inzamelsysteem te ontwikkelen. Stichting HEDRA biedt graag haar expertise aan om hierin te ondersteunen”.

« Terug naar het nieuwsoverzicht