Gemeenten Almere en Zoeterwoude op weg naar inzameling drankenkartons

Veel gemeenten zijn op dit moment bezig om de gescheiden inzameling van drankenkartons vorm te geven. Het is aan de gemeenten zelf om de inzamelmethoden te kiezen die het best bij hun past. Twee gemeenten aan het woord: Almere en Zoeterwoude. 

De wijk Noorderplassen West in Almere loopt voorop met afval scheiden. Nieuwe systemen worden eerst hier uitgeprobeerd, omdat de wijk representatief is voor de gehele gemeente, en omdat de bewoners enthousiast meedoen.

Sinds 2013 kunnen burgers al drankenkartons inleveren bij het plastic afval. De gemeente heeft meegedaan met de landelijke pilot voor het gescheiden inzamelen van drankenkartons en is hier na afloop mee doorgegaan. Daar komt nu ook blik bij. Zo zet Almere een stap op weg naar PMD-inzameling.

Vooralsnog gaat het om één wijk met 1800 huishoudens maar Almere hoopt het nieuwe systeem vanaf 1 januari 2015 wijk voor wijk uit te rollen. Met 80.000 huishoudens gaat dat om veel drankenkartons die dan worden gerecycled. De ervaring uit deze eerste wijk leert dat Almere 50% van de gemiddeld 4,5 kilo drankenkartons per persoon per jaar ophaalt.

Over de doelstelling is Almere duidelijk: Almere wil een stad zonder afval worden, staat onomwonden op websites en in folders. Ook gebruikte drankenkartons zijn grondstof, mits gescheiden ingezameld.

Zoeterwoude heeft ook de ambitie om zo snel mogelijk van start te gaan met het gescheiden inzamelen van drankenkartons, en onderzoekt hoe zij dit het beste vorm kan geven. De DIFTAR gemeente telt 8.088 inwoners en ziet kans om de hoeveelheid restafval te verminderen door drankenkartons gescheiden op te halen. De vraag is alleen nog: hoe? Dit kan door drankenkartons in te zamelen bij het plastic in de Plastic Heroes zakken, of misschien in een losse mini-container. Het is ook niet uitgesloten dat in dit systeem meteen het blik wordt meegenomen. Uit gesprekken met inzamelaars en verwerkers weet de gemeente dat scheiding van deze 3 materialen geen probleem is. Zodra duidelijk is op welke manier Zoeterwoude drankenkartons apart gaat inzamelen zal zij de inwoners hiervan op de hoogte stellen via de lokale media. Natuurlijk wordt in het onderzoek ook het draagvlak onder burgers meegenomen.

« Terug naar het nieuwsoverzicht