Alphen aan den Rijn wordt “PMD recycle gemeente”

De gemeente Alphen aan den Rijn begint in september met het gescheiden inzamelen van plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD-afval) van huishoudens. Doelstelling is om binnen een jaar de hoeveelheid gescheiden ingezameld afval met 20% te doen toenemen.

Alphen lanceert ook een nieuw logo: “PMD Recycle Gemeente”, bedoeld als prikkel voor andere gemeenten om zich aan te sluiten bij een brede beweging voor PMD-inzameling.

Dico Kuiper, de Alphense regisseur afval en duurzaamheid, legt uit dat de gemeente ernaar streeft de hoeveelheid ongesorteerd restafval zo klein mogelijk te maken, om zo het milieu te sparen. Hoewel drankenkartons in gewicht en volume een bescheiden aandeel hebben in de totale hoeveelheid huishoudelijk afval, vormen zij wel een significante fractie van het restafval. “Als we ook deze fractie buiten het restafval houden, kan dat nét het zetje zijn dat mensen doet beseffen dat er helemaal geen restafval hoeft te zijn”, zegt Kuiper.

Het centrale thema in de communicatie naar burgers is sparen: gescheiden inzamelen van PMD-afval spaart de portemonnee, het milieu en de toekomst. De nieuwe communicatie-inspanningen leiden naar verwachting ook tot een hoger inzamelresultaat bij GFT, glas en papier/karton. Dico Kuiper: “Wij denken dat we over een jaar 20% meer gescheiden afvalstromen inzamelen en als grondstof kunnen aanbieden voor nieuwe producten”.

De aanpak is pragmatisch: er wordt aangesloten op bestaande systemen voor de inzameling van huishoudelijk kunststofafval, waar vanaf september ook metalen verpakkingen en drankenkartons bij komen. Dit PMD-materiaal kan eenvoudig worden uitgesorteerd naar deelstromen die als grondstof hun weg naar de markt vinden.

In kernen met hoogbouw en winkelcentra zijn 42 ondergrondse containers van 5m3 beschikbaar, 20.000 huishoudens maken gebruik van minicontainers die eens in de vier weken worden geleegd. Deze krijgen een nieuw label en gaan voortaan door het leven als “PMD Spaarbak”.

In de voormalige gemeenten Rijnwoude en Boskoop maken 15.000 huishoudens gebruik van de Plastic Heroes zak. Deze wordt vervangen door een paarse PMD Spaarzak, die elke twee weken aan huis wordt opgehaald.

Afvalverwerkingsbedrijf SITA bouwt in zijn geautomatiseerde sorteerinstallatie in Rotterdam zogenaamde near infrared (NIR) technologie in, waarmee drankenkartons kunnen worden gesorteerd. Deze komt begin 2015 in bedrijf. Tot die tijd zal Alphen het PMD afval handmatig laten sorteren in een sorteercabine. De drankenkartons worden gerecycled door Papierfabriek Van Houtum in Swalmen (bij Roermond). De papiervezels zijn grondstof voor de productie van hygiënepapier.

Dico Kuiper is overtuigd van de potentie van PMD-inzameling. “Wij informeren in september onze inwoners over het hoe en waarom van PMD-inzameling en –recycling. Tegelijkertijd lanceren wij het beeldmerk “PMD recycle gemeente”. Daarmee roepen we andere gemeenten op om van deze nieuwe benadering van afvalscheiding een brede beweging te maken”.

« Terug naar het nieuwsoverzicht