Deelnemende gemeenten willen graag door met inzameling drankenkartons

Gemeenten die deelnemen aan de pilot naar gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons willen daar heel graag mee doorgaan. Woensdag 6 november brachten 18 vertegenwoordigers van gemeenten die deelnemen aan de pilot een bezoek aan recyclingfabriek Niederauer Mühle in Duitsland. Daar konden de gemeenten zien hoe de door hen ingezamelde drankenkartons gerecycled worden tot nieuw papier. Henk Hulzebos van gemeente Steenwijkerland: “Als je zo in de praktijk ziet hoe die drankenkartons een waardevolle nieuwe bestemming krijgen, dan wordt je nog enthousiaster om het inzamelresultaat verder te verbeteren.”

“Gemeenten hebben vandaag met eigen ogen gezien wat het resultaat is van alle inzet tijdens de pilot”, aldus Inge Eggermont, directeur van Stichting HEDRA. “Gedurende de pilotperiode is in totaal zo’n 500 ton drankenkartons ingezameld en gerecycled. Wij hopen van harte dat de politiek besluit om landelijke inzameling mogelijk te maken.”

 

Drankenkartons vormen nog een relatief grote niet benutte stroom die Nederland kan helpen de doelstelling van 65% recycling te halen. En een kwalitatief goed te recyclen stroom. Dr. Zanders, technisch directeur van de papierfabriek in Kreuzau roept Nederland daarom op om landelijk in te gaan zamelen: “De kwaliteit wordt alleen nog maar beter als er grotere volumes beschikbaar komen. Want dan blijven de lege drankpakken minder lang liggen wat de kwaliteit van de papiervezels ten goede komt”.

 

Momenteel wordt in Europa al zo’n 39% (365.000 ton) van de drankenkartons die op de markt gebracht worden gerecycled. Naar aanleiding van de onderzoekspilot beslist de politiek begin 2014 of Nederland landelijk drankenkartons gaat inzamelen. De pilot gescheiden inzameling van drankenkartons liep van 1 mei tot 1 november 2013. Recent heeft het Afvalfonds Verpakkingen de vergoeding voor gemeenten verlengd tot 1 februari 2013 waardoor 32 enthousiaste gemeenten doorgaan.

« Terug naar het nieuwsoverzicht