"Schudden voor gebruik, scheiden na gebruik!"

De pilot naar gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons heeft een eigen website en campagne gekregen. Met de slogan "schudden voor gebruik, scheiden na gebruik" worden de Nederlanders uit de pilotgemeenten opgeroepen om drankenkartons gescheiden in te zamelen. De website met informatie voor inwoners is te vinden op het adres www.schuddenscheiden.nl. Verder is er ook een lespakket ontwikkeld voor leerlingen van groep vijf en zes en is er een prijs voor de basisschool met het creatiefste drankenkarton-knutselwerk.

De pilot loopt van 1 mei tot 1 november in 37 Nederlandse gemeenten. De drankenkartons worden op verschillende manieren ingezameld. Zo wordt de inzameling in De Ronde Venen gecombineerd met de inzameling van kunststof verpakkingsafval. De inzamelfrequentie wordt verdubbeld van eens in de vier naar eens in de twee weken, om de extra volumes in te kunnen zamelen. In andere gemeenten worden recyclepunten ingericht waar inwoners hun lege drankpakken in kunnen leveren of worden de kartons ingezameld met het oud papier.

 

« Terug naar het nieuwsoverzicht