Basisschool geeft startsein voor inzameling van drankenkartons in Metslawier

METSLAWIER - Vanaf 1 november neemt het dorp Metslawier deel aan een proef, met als doel meer grondstoffen uit het restafval gescheiden in te zamelen. Op vrijdag 18 oktober gaf wethouder Pytsje de Graaf samen met basisschoolkinderen van De Rank het startsein voor de proef. Samen deelden zij de inzamelkratten voor drankenkartons en de zakken voor plastic uit aan bewoners. ’s Ochtends kregen de kinderen een speciale les over afval, dit werd verzorgd door Omrin. De basisschoolkinderen ontvingen voor hun hulp en veiligheid een fluorescerend hesje van de gemeente.

Bewoners van de bebouwde kom van Metslawier worden gevraagd nog bewuster om te gaan met het huishoudelijk afval. Het is namelijk ook de bedoeling om gft-afval, papier, glas en textiel nog beter gescheiden te houden. Voor de begeleiding daarvan worden afvalcoaches van Omrin ingezet. Op deze wijze bevat de grijze container alleen nog het restafval dat er ook in thuishoort. Het is daardoor mogelijk om de verwerking van restafval goedkoper en milieuvriendelijker te maken. De gemeente Dongeradeel en dorpsbelang Metslawier hebben als doel 41% minder restafval in te zamelen. De inwoners ontvingen een nieuwe afvalkalender en aanvullende informatie over de proef.

Bron: http://www.rtvnof.nl/basisschool-geeft-startsein-nieuwe-afvalinzameling-metslawier/

« Terug naar het nieuwsoverzicht