Nieuws

Dit zijn de laatste HEDRA-nieuwsberichten. Met onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland en consumentenonderzoek over drankenkartons. 

 • Vlog van Iris - De reis van het drankenkarton

  - Vlogster Iris bezocht voor Zootje Geregeld onlangs de sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam. Wat gebeurt er met je drinkpak nadat je dit gescheiden hebt ingeleverd?

 • HEDRA magazine

  - In het HEDRA magazine leest u meer over de resultaten die HEDRA samen met stakeholders, zoals gemeenten, afval- en sorteerbedrijven en de recyclingindustrie, heeft bereikt op het gebied van de inzameling en recycling van drankenkartons. Van de 388 Nederlandse gemeenten zamelen 376 inmiddels drankenkartons in, dat is 97 procent!

 • Positieve stemming onder gemeenten over inzameling drankenkartons

  - De inzameling van drankenkartons is een groot succes in Nederland. Nagenoeg alle gemeenten zamelen tegenwoordig drankenkartons in. Zij zijn over het algemeen tevreden over de inzamelrespons, de kwaliteit van het ingezamelde materiaal en de bijdrage van de inzameling van drankenkartons aan de VANG-HHA doelstellingen. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Stichting HEDRA medio oktober hield onder Nederlandse gemeenten. Stichting HEDRA is verheugd met de resultaten, veel gemeenten zijn positief gestemd.

 • Nieuw: De reis van een drankenkarton

  - Om inwoners te motiveren mee te doen aan het gescheiden inzamelen van drankenkartons, is het belangrijk dat zij weten wat er vervolgens mee gebeurt. Daarom heeft Stichting HEDRA een nieuwe factsheet beschikbaar gesteld op haar website met een infographic om de reis van een drankenkarton te laten zien.

 • 97% van de gemeenten zamelt drankenkartons in voor recycling!

  - Sinds de invoering van een inzamelvergoeding voor drankenkartons in 2015 zijn gemeenten, in samenwerking met afvalbedrijven, in hoog tempo aan de slag gegaan om recycling van drankenkartons te verwezenlijken. Tweeënhalf jaar later heeft maar liefst 97% van de Nederlandse gemeenten dit voor elkaar gekregen!

 • Animo voor inzameling drankenkartons onder Nederlanders verder gestegen

  - Twee derde van de Nederlanders zegt lege drankenkartons gescheiden in te zamelen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van een jaar geleden. De meesten vinden het een kleine moeite. Dat blijkt uit een peiling in opdracht van Stichting Hergebruik Drankenkartons.

 • 2017: een veelbelovend jaar

  - Twee jaar na de invoering van de inzamelvergoeding staat de inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland er goed voor. In hoog tempo zijn gemeenten overgegaan tot bron- en/of nascheiding van drankenkartons, mede mogelijk gemaakt door vernieuwingen bij afvalsorteerbedrijven.

 • Schonere oud papierstroom dankzij inzameling drankenkartons

  - Volgens de Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) neemt de vervuiling van huishoudelijk oud papier en karton sinds 2015 af, nadat deze jarenlang steeds een beetje groter werd. Belangrijkste oorzaak voor deze trendbreuk blijkt de gescheiden inzameling van drankenkartons!

 • AEB Amsterdam bouwt nascheidingsinstallatie

  - Grondstoffen- en energiebedrijf AEB Amsterdam is begonnen met de bouw van een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval die in november 2017 gereed zal zijn. Dan zal jaarlijks zo’n 300 kiloton huishoudelijk restafval uit Amsterdam en enkele omliggende gemeenten worden gesorteerd, waarbij onder meer een groot volume drankenkartons beschikbaar komt voor recycling.

 • Refresco: drankenkartons hebben grote duurzaamheidsvoordelen

  - Drankenkartons kennen een aantal belangrijke voordelen: ze zijn efficiënt bij transport, de afvulmachines zijn zuiniger, en de zuurstofbarrière is beter dan bij bijvoorbeeld PET. PET is daarentegen goed recyclebaar en verbruikt weinig water ten opzichte van karton. Wel is het karton in drankpakken gemaakt van FSC-gecertificeerd hout, en de verpakkingen worden in toenemende mate gerecycled na gebruik. Drankenkartons zijn een duurzame keuze, aldus Refresco, producent van non-alcoholische dranken voor private labels in de detailhandel.