Nieuws

Dit zijn de laatste HEDRA-nieuwsberichten. Met onze nieuwsbrieven blijft u op de hoogte van het laatste nieuws over gescheiden inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland en consumentenonderzoek over drankenkartons. 

 • Drankenkartons: slimme en duurzame verpakkingsoplossing

  - Drankenkartons zijn een veilige, circulaire en duurzame verpakkingsoplossing, geschikt voor de behoeften van vandaag en de toekomst. Door hernieuwbare materialen uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken en aan het einde van hun levensduur te recyclen, zijn drankenkartons één van de drankverpakkingen met de laagste CO2-voetafdruk en dragen bij aan een koolstofarme circulaire economie, waardoor het een slimme en duurzame keuze is.

 • Drankenkartons nog beter te recyclen

  - Drankenkartons worden in Nederland al ruim drie jaar gescheiden ingezameld. “In 2017 werden meer dan 40% van de op de markt gebrachte drankenkartons gerecycled en dat volume groeit nog steeds”, aldus Inge Eggermont, directeur van Stichting Hedra. Goed nieuws: vanaf volgend jaar worden drankenkartons volledig gerecycled.

 • Trends

  - Stichting HEDRA volgt berichtgeving rondom de inzameling en recycling van drankenkartons op de voet. De afgelopen maanden hebben we een aantal positieve trends zien opkomen als het gaat om de inzameling van drankenkartons in Nederland.

 • Positieve ervaringen met inzameling drankenkartons

  - Anno 2018 zamelen bijna alle Nederlandse gemeenten drankenkartons gescheiden in. Ook wordt de VANG-HHA doelstelling om vanaf 2020 minimaal 75% van het huishoudelijk afval te scheiden en maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar over te houden steeds actiever nagestreefd. HEDRA is verheugd dat steeds meer Nederlandse gemeenten op deze manier bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie!

 • Uitgeesters maken 'afvalreis' naar SUEZ Rotterdam

  - Wat gebeurt er met het PMD-afval nadat de zak aan de straat is gezet? Speciaal voor inwoners van Uitgeest organiseerde de gemeente Uitgeest op vrijdag 23 februari een excursie naar afvalverwerkingsbedrijf SUEZ in Rotterdam.

 • Vlog van Iris - De reis van het drankenkarton

  - Vlogster Iris bezocht voor Zootje Geregeld onlangs de sorteerinstallatie van SUEZ in Rotterdam. Wat gebeurt er met je drinkpak nadat je dit gescheiden hebt ingeleverd?

 • HEDRA magazine

  - In het HEDRA magazine leest u meer over de resultaten die HEDRA samen met stakeholders, zoals gemeenten, afval- en sorteerbedrijven en de recyclingindustrie, heeft bereikt op het gebied van de inzameling en recycling van drankenkartons. Van de 388 Nederlandse gemeenten zamelen 376 inmiddels drankenkartons in, dat is 97 procent!

 • Positieve stemming onder gemeenten over inzameling drankenkartons

  - De inzameling van drankenkartons is een groot succes in Nederland. Nagenoeg alle gemeenten zamelen tegenwoordig drankenkartons in. Zij zijn over het algemeen tevreden over de inzamelrespons, de kwaliteit van het ingezamelde materiaal en de bijdrage van de inzameling van drankenkartons aan de VANG-HHA doelstellingen. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête die Stichting HEDRA medio oktober hield onder Nederlandse gemeenten. Stichting HEDRA is verheugd met de resultaten, veel gemeenten zijn positief gestemd.

 • Nieuw: De reis van een drankenkarton

  - Om inwoners te motiveren mee te doen aan het gescheiden inzamelen van drankenkartons, is het belangrijk dat zij weten wat er vervolgens mee gebeurt. Daarom heeft Stichting HEDRA een nieuwe factsheet beschikbaar gesteld op haar website met een infographic om de reis van een drankenkarton te laten zien.

 • 97% van de gemeenten zamelt drankenkartons in voor recycling!

  - Sinds de invoering van een inzamelvergoeding voor drankenkartons in 2015 zijn gemeenten, in samenwerking met afvalbedrijven, in hoog tempo aan de slag gegaan om recycling van drankenkartons te verwezenlijken. Tweeënhalf jaar later heeft maar liefst 97% van de Nederlandse gemeenten dit voor elkaar gekregen!