Een duurzame verpakkingsvorm

Drankenkartons zijn een veel gebruikte en duurzame verpakkingsoplossing voor diverse voedingsmiddelen als zuivelproducten, vruchtensappen, waters, soepen en sauzen. Door een slimme combinatie van materialen beschermen zij versheid, smaak en voedingswaarde van zowel verse als lang houdbare voedingsmiddelen en dranken.

Duurzaam in productie en prima recyclebaar

Door het gebruik van grotendeels hernieuwbare grondstoffen, het lage gewicht en het geringe gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de productie behoren drankenkartons tot de duurzaamste verpakkingsoplossingen. Ook de prima recyclebaarheid van drankenkartons draagt bij aan het gunstige milieuprofiel. Inmiddels wordt in Europa zo’n 42 procent van de op de markt gebrachte drankenkartons gescheiden ingezameld en gerecycled. Ook in Nederland gaan gemeenten drankenkartons gescheiden inzamelen. Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten hiervoor een vergoeding. 

Onze ambities

Stichting HEDRA is de Nederlandse brancheorganisatie van drankenkartonproducenten. Wij werken voortdurend aan de verduurzaming van onze verpakking. Daarom streven we naar een landelijke, efficiënte inzameling en recycling van drankenkartons in Nederland. Op deze manier worden de waardevolle grondstoffen hergebruikt en de milieu-impact van drankenkartons nog verder verlaagd. Onze doelstelling is om gemeenten en inwoners te informeren over drankenkartons en het nut en de noodzaak van inzameling en recycling. We willen iedereen motiveren om drankenkartons in te zamelen en samen te zorgen voor een succesvolle en kwalitatief goede recycling van drankenkartons in Nederland.