Een duurzame verpakkingsvorm

Drankenkartons zijn een veel gebruikte en duurzame verpakkingsoplossing voor diverse voedingsmiddelen als zuivelproducten, vruchtensappen, waters, soepen en sauzen. Door een slimme combinatie van materialen beschermen zij versheid, smaak en voedingswaarde van zowel verse als lang houdbare voedingsmiddelen en dranken.

Duurzaam in productie en gebruik

Door het gebruik van grotendeels hernieuwbare grondstoffen, het lage gewicht en het geringe gebruik van fossiele brandstoffen tijdens de productie behoren drankenkartons tot de duurzaamste verpakkingsoplossingen. De vorm van drankenkartons is zeer ruimte-efficiënt waardoor er weinig lucht vervoerd wordt hetgeen het milieuprofiel nog verder verhoogt.

Prima recyclebaar

Ook de prima recyclebaarheid van drankenkartons draagt bij aan het gunstig milieuprofiel. Inmiddels wordt in Europa zo’n 42 procent van de op de markt gebrachte drankenkartons gescheiden ingezameld en gerecycled. In de meeste Europese landen is gescheiden inzameling en recycling landelijk geregeld. In Duitsland en België wordt hierdoor inmiddels respectievelijk 71 en 81 procent van de op de markt gebrachte drankenkartons gerecycled.